صفحه اصلی » تماس با ما

تماس با ما

مشاور سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی: یوسف قدیمی، شماره تماس: ۳۲۴۰۴۳۳۰ - ۰۵۸
مشاور سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و خدمات: صفرعلی قربانی، شماره تماس: ۳۲۴۰۴۳۶۹ - ۰۵۸
مشاور سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن: الهیار هنرمند، شماره تماس: ۳۲۴۰۴۳۰۶ - ۰۵۸
تلفن: ۳۲۴۰۴۳۰۴ - ۰۵۸

پست الکترونیک: nkhorasan[at]moi[dot]ir