عضویت توسعه کشت های گلخانه ای

1 2 3 4
عنوان:
توسعه کشت های گلخانه ای
امتیاز محتوا:
تاریخ خبر:
2020
کارشناس دستگاه
نام کارشناس دستگاه را وارد کنید
شماره تماس:
شماره تماس
تاریخ انتشار خبر:
28 مرداد 1400, 19:34


   با توجه به وجود شرایط خشکسالی و کم آبی، بهبود روش های تولید محصولات زراعی بسیار ضروری بوده و در این میان تولید در شرایط گلخانه ای در زمره سیاستهای دولت به شمار رفته و مورد حمایت تسهیلاتی و فنی می باشد. به خصوص موضوع انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به فضای گلخانه ای به دلیل افزایش ده برابری راندمان مصرف آب موضوع بسیار مهمی است که نقش قابل توجهی در حفظ منابع آب استان دارد.

طی سال های گذشته، سطح کشت گلخانه های استان از 7 هکتار به 70 هکتار رسیده و انشاالله با تکمیل سرمایه گذاری در ساخت گلخانه ها، این سطح به بیش از 400 هکتار خواهد رسید. ارائه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین از محل منابع صندوق توسعۀ ملی به انضمام امکان واگذاری اراضی در داخل شهرک های کشاورزی با نرخ مناسب، از اهم حمایت های دولتی به شمار می رود.

 


کد این مطلب : 275