عضویت توسعۀ صنعت زنبورداری

1 2 3 4
عنوان:
توسعۀ صنعت زنبورداری
امتیاز محتوا:
تاریخ خبر:
2020
کارشناس دستگاه
نام کارشناس دستگاه را وارد کنید
شماره تماس:
شماره تماس
تاریخ انتشار خبر:
28 مرداد 1400, 18:22

    استان خراسان شمالی با دارا بودن بیش از دویست هزار کندوی زنبور عسل، فعالیت بیش از دو هزار نفر در این بخش و تولید سه هزار تن عسل، رتبه یازده کشوری، از نظر میانگین تولید رتبه شش کشوری و در تولید زهر زنبور عسل حایز رتبه یک کشوری می باشد. ویژگی های خاص طبیعی و اقلیمی (مراتع غنی، باغات و مزارع فراوان ) همچنین جایگاه ویژه در تولید گیاهان دارویی نشان از پتانسیل بالای استان در زمینه صنعت عسل و زنبورداری دارد به نحوی که عسل های تولیدی آن در زمره بهترین عسل های کشور می باشد و در صورت تکمیل فرآیند فرآوری، بسته بندی، برندسازی و بازاریابی مناسب می تواند نقش ویژه ای در اقتصاد استان ایفا نماید. با ایجاد صنایع مرتبط با عسل می‌توان ضمن ایجاد اشتغال مناسب زمینه رونق اقتصادی در این بخش را فراهم کرد.

کد این مطلب : 274