عضویت توسعه و تکمیل زنجیره تولید ابریشم

1 2 3 4
عنوان:
توسعه و تکمیل زنجیره تولید ابریشم
امتیاز محتوا:
تاریخ خبر:
2020
کارشناس دستگاه
نام کارشناس دستگاه را وارد کنید
شماره تماس:
شماره تماس
تاریخ انتشار خبر:
27 مرداد 1400, 19:07

 

   ایجاد زنجیرۀ کرم ابریشم ارتقای سطح زندگی و بهبود کیفیت بهره برداران از طریق ایجاد شغل و درآمد، افزایش بهره وری و تولید پیله ابریشم، تثبیت و ایجاد اشتغال جدید در بخش نوغانداری، ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی، ایجاد اشتغال در بخش صنایع کارگاهی روستایی، ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی و تأمین مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع دستی وبافندگی رابه دنبال خواهد داشت.سرمايه گذاري دراين رشته درمقايسه با پاره اي از فعاليت هاي توليدي كمتر و بازگشت سرمايه سريع تر مي باشد. كارآئي اقتصادي اين صنعت به گونه اي است كه حتي كشورهائي كه امكانات توليد ابريشم ندارند به لحاظ ارزش افزوده فراوان توليدات ابريشمي، نسبت به وارد نمودن ابريشم و تبديل آن به منسوجات مختلف ابريشمي اقدام مي كنند. اين فعاليت امكان تامين مواد اوليۀ برخي از صنابع نساجي، قالي بافي، پزشكي، نظامي و مخابراتي را فراهم مي سازد و از اين نظر مي تواند به عنوان منبع مناسبي براي درآمد ارزي كشور تلقي گردد.

در حال حاضر خراسان شمالی با دارا بودن 4656 نفر نوغاندار و تولید 243 تن پیله تر ابریشم، توزیع تعداد 5662 جعبه تخم نوغان میانگین تولید 42.5 کیلو گرم پیله تر، از نظر تولید رتبۀ 4 و از نظر بهره وری و مرغوبیت پیله رتبۀ نخست کشوری را دارا می باشد.


کد این مطلب : 272