عضویت بسته بندی و فرآوری انواع گیاهان دارویی

1 2 3 4
عنوان:
بسته بندی و فرآوری انواع گیاهان دارویی
امتیاز محتوا:
تاریخ خبر:
2020
کارشناس دستگاه
نام کارشناس دستگاه را وارد کنید
شماره تماس:
شماره تماس
تاریخ انتشار خبر:
26 مرداد 1400, 12:04

خراسان شمالی با دارا بودن ظرفیت بالای گیاهان دارویی و مستعد بودن بیش از 2 هکتار و با تنوع بیش از 350 گونه گیاهان دارویی و صنعتی در عرصه طبیعی و افزایش رو به رشد کشت به صورت گلخانه ای و صنعتی در سطح استان می باشد فرآوری محصولات کشاورزی در استانی هم چون خراسان شمالی که اقتصاد آن بر پایه روستانشینی استوار است، ازجمله ضرورت‌های مهم در عرصۀ ارتقای سطح درآمد و اشتغال ساکنان در استان است.

کد این مطلب : 268