صفحه اصلی » اخبار ویژه » به هیچ عنوان سرمایه گذاری در استان معطل نماند

عضویت به هیچ عنوان سرمایه گذاری در استان معطل نماند


استاندار خراسان شمالی گفت:تسهیلات تبصره ۱۸ به اصناف و اتحادیه ها اطلاع رسانی شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان شمالی دکتر محمد علی شجاعی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت : وقتی پرونده ای به بانک ها معرفی می شود پروسه تکمیل و پرداخت تسهیلات نباید ماه ها به طول بینجامد. وی گفت : ۱۰۱ طرح در قالب تبصره ۱۸ به بانک های عامل معرفی شده است که در پرداخت تسهیلات به متقاضیان همیشه بانک ها مقصر نبودند زیرا بسیاری از این متقاضیان به بانک ها مراجعه نکردند تا نواقص پرونده خود را برطرف کنند. وی افزود : مدیران بانک آینده استان تاکنون بسیار ضعیف عمل کرده اند و این درحالیست که بانک های عامل موظف به رفع و حل مشکلات تولید کنندگان هستند نباید حل یک پرونده ماه ها به طول بینجامد. وی گفت : مهلت سه روزه ای به بانک آینده جهت حل مشکل تولید کنندگان داده شد درغیر این صورت از ادامه فعالیت مدیر مربوطه جلوگیری خواهد شد. شجاعی تصریح کرد : برخی بانک های خصوصی توجهی به شرایط موجود ندارند که ازین به بعد خود ما به پرونده ها ورود پیدا می کنیم.
شجاعی افزود : در بحث خبرگان اقتصادی و بانکی استان جزو پیشرو ترین استان ها در صدور احکام هستیم و طبق قانون خواسته ایم مصوبات به بانک ها اعلام شود. شجاعی حضور متقاضیان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان الزامی دانست و گفت: زیرا مسائل باید دو طرف حل شود همچنین ملاک ما برای حل مشکلات سرمایه گذاران، پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها است.
شجاعی اظهار داشت: برای انجام یک پروژه، بانک های عامل مانع کار نشوند و کارهای هزار میلیاردی بر روی زمین نماند. وی با بیان اینکه ۲۳ هزار واحد صنفی فعال در استان وجود دارد که ۳ هزار واحد آن مشمول دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند، گفت: این موضوع به اتحادیه ها و اتاق اصناف جهت دریافت تسهیلات اعلام شود. وی خاطرنشان کرد: مدیران بانک ها شرایط موجود را متوجه باشند مته به خشخاش نزارید شرایط عادی نیست بیش از ۲ هزار واحد در سطح کشور توسط بانک ها تملک شده نباید به این شرایط برسیم. شجاعی گفت : متقاضیان باید سریع به تسهیلات دست یابند لذا برای مدیران بانک ها مهم باشد تا تسهیلات سریع تر به دست تولید کنندگان برسد.
وی ادامه داد : پرونده ها به دبیرخانه کارگروه ارسال بشه دنبال مجوز هم خود مدیران بانک ها و هم ما میرویم با اولویت پرونده های متقاضیان را انجام دهید. شجاعی تصریح کرد : پرونده های موجود در بانک ها باید ظرف یک هفته با ارائه مستندات تعیین تکلیف شود.

 

    کد این مطلب : 119