صفحه اصلی » درباره ما

درباره ما

 

استانداری خراسان شمالی به منظور تسهیل امور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی در اقدامی نوین با اخذ تمامی مجوزهای مربوط به سرمایه‌گذاری، ایجاد پوشش حمایتی ویژه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسهیل و پیگیری امور اداری مربوط به فعالان اقتصادی از طریق دستگاه‌های اجرایی،  تشکیل جلسات ارتباطی موثر میان شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در عرصه تولید و صادرات به ارائه خدمات ویژه به آنها اقدام نموده است. این درگاه در راستای نیل به اهداف مذبور طراحی و ابزاری خواهد بود در جهت برقراری ارتباط سریع، آسان، مطمئن و موثر میان مسئولان استان و فعالان قتصادی داخلی و خارجی